E: [email protected] | T: 58 770 34 92
Slide background
Slide background _________

INNOWACYJNOŚĆ

Yellow box to innowacyjne podejście do problemu sortowania opakowań z tzw. żółtego strumienia (PET z podziałem na kolory, HDPE, LDPE, PS, PP, aluminium oraz opakowań wielomateriałowych typu TETRAPAK).

SKUTECZNOŚĆ

Dźwięk może być skuteczniejszy niż obraz. Tworzone przez SORPLA Sp. z o. o. rozwiązanie wykorzystuje innowacyjną metodę rozpoznawania obiektów na podstawie analizy dźwięków, będących wynikiem ich mechanicznej deformacji.

KORZYŚCI

Przewidywane korzyści: Możliwość wydzielania kilku strumieni jednocześnie. Możliwość przeprogramowywania wydzielanych strumieni w zależności od morfologii wsadu oraz od zapotrzebowania odbiorców. Wysoka automatyzacja urządzenia – niewielka liczba pracowników do obsługi. Możliwość skalowania produktu. Niewielka przestrzeń robocza.

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu wyjątkowego na skalę światową rozwiązania.


Przewidywana czystość rozpoznawania do 98%DLA KOGO YELLOW BOX?

Rozwiązanie adresowane jest do wszystkich, którzy zajmują się sortowaniem odpadów z żółtego strumienia zbiórki selektywnej oraz odzyskiwaniem odpadów opakowaniowych z odpadów zmieszanych.

Dla firm transportowych

Dla Zakładów Zagospodarowania Odpadów